Adatvédelmi Tájékoztató

Adatkezelés

Adatkezelő: Paál Gyöngyi

Az adatkezelésre vonatkozó legfontosabb jogszabályok

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII. törvény

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információ társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény

Az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679. számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendelete (GDPR)

Az adatkezelésre vonatkozó legfontosabb jogszabályok

Az érdeklődő által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat Paál Gyöngyi abból a célból kezeli, hogy a megkeresés tárgyára reagáljon. Paál Gyöngyi az adatokat nem értékesíti, vagy adja tovább harmadik személynek.

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az adatok tulajdonosának hozzájárulása, hiszen saját elhatározásából veszi fel a kapcsolatot Paál Gyöngyivel.

Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés a megkeresés napján kezdődik, és az adatok tulajdonosának törlési kérelméig tarthat.

Az érintettek jogai

Az érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Paál Gyöngyi által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor kérheti azok helyesbítését, módosítását, törlését. Ebben az esetben kérlek, vedd fel velem a kapcsolatot elérhetőségeimen!

gammart_logo_big

Kreatív Vállalkozásoknak és Művészeknek